Οι on line αιτήσεις συμμετοχής έκλεισαν!
"Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας. Οι on-line εγγραφές έκλεισαν. Για τη συμμετοχή σας παρακαλούμε απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Συμποσίου στο Μέγαρο Μουσικής, Αίθουσα Σκαλκώτας και από ώρα 16:00”